Hondenvrienden.nl
Inloggen
U bent hier: home > Divers > Privacybeleid hondenvrienden.nl

Privacybeleid hondenvrienden.nl

Deze verklaring beantwoordt vragen over het hondenvrienden.nl

privacy beleid.
hondenvrienden.nl streeft ernaar het vertrouwen van haar gebruikers te winnen en niet te misbruiken. Omdat hondenvrienden.nl aan wil tonen dat dit voor ons van groot belang is, is deze verklaring opgesteld naar haar gebruikers en samenwerkingspartners toe. Via internet kunt u in contact komen met mensen over de hele wereld. Het bestellen van diensten en producten en het ontvangen van informatie die naar uw wensen is samengesteld, neemt gestaag toe. Ook hondenvrienden.nl biedt verschillende persoonlijke diensten. Voor die diensten hebben we soms informatie van u als hondenvrienden.nl gebruiker nodig. Daarom proberen wij u zoveel mogelijk de controle te geven over uw persoonlijke gegevens. In het algemeen kunt u hondenvrienden.nl bezoeken zonder dat u ons hoeft te vertellen wie u bent, en zonder dat u persoonlijke gegevens bloot hoeft te geven. Er zijn echter momenten dat wij gegeven van u nodig hebben, zoals uw naam en adres. Vandaar dat wij onderstaande regels hebben opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. U kunt ons ten allen tijden aan deze regels houden. Persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek aan u worden gevraagd en alleen met uw toestemming door ons worden vastgelegd. Als u er voor kiest hondenvrienden.nl uw persoonlijke gegevens te verschaffen, dan zullen deze niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Indien u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.

hondenvrienden.nl kan de door u opgegeven gegevens combineren met informatie verkregen op basis van uw gebruik van de hondenvrienden.nl diensten. hondenvrienden.nl analyseert deze gegevens voor trends en statistieken met als doel de inhoud van de hondenvrienden.nl diensten op uw wensen aan te passen.

hondenvrienden.nl kan cookies toepassen om u als gebruiker makkelijker te herkennen en navigatie door de hondenvrienden.nl diensten te vereenvoudigen. U kunt uw browser instellen, zodat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en u zelf kunt beslissen de cookie te accepteren of te weigeren. De door u opgegeven informatie kan worden gebruikt om commerciële en niet commerciële  boodschappen specifiek op u te richten.

hondenvrienden.nl houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Mocht u commentaar, aanvullingen en / of vragen hebben betreffende onze privacy verklaring, dan kunt u altijd contact met ons opnemen

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Team hondenvrienden.nl info@hondenvrienden.nl